Google cho biết sẽ xóa các tài khoản không hoạt động

Google cho biết sẽ xóa các tài khoản không hoạt động

 Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Google của mình trong một thời gian dài, bạn nên sử dụng hoặc mất nó.

Google đã công bố hôm thứ Ba rằng họ sẽ bắt đầu xóa các tài khoản không hoạt động trong ít nhất hai năm, một động thái mà công ty cho biết là nhằm ngăn ngừa rủi ro bảo mật.

Chính sách cập nhật có hiệu lực ngay lập tức nhưng Google cho biết họ sẽ không bắt đầu xóa tài khoản cho đến tháng 12. Công ty có kế hoạch gửi nhiều thông báo cảnh báo tới người dùng và tiến hành thanh lọc các tài khoản không hoạt động theo từng giai đoạn.

Google cho biết các tài khoản đầu tiên trên khối chặt sẽ là những tài khoản đã được tạo và sau đó không bao giờ được người dùng truy cập lại. Chính sách này cũng sẽ chỉ ảnh hưởng đến các tài khoản cá nhân, khiến các tổ chức như trường học và doanh nghiệp không bị ảnh hưởng.

Google cho biết quyết định của họ dựa trên những phát hiện nội bộ rằng các tài khoản cũ có nhiều khả năng dựa vào mật khẩu được tái chế và ít có khả năng sử dụng các biện pháp bảo mật cập nhật như xác minh hai bước, khiến chúng dễ bị tổn thương hơn trước các vấn đề như lừa đảo, hack và thư rác.

Quyết định xóa tài khoản tiến thêm một bước so với chính sách cũ hơn. Vào năm 2020, Google cho biết người dùng sẽ bị xóa nội dung khỏi các dịch vụ mà họ đã ngừng sử dụng nhưng bản thân các tài khoản sẽ không bị xóa.

Để lưu tài khoản của bạn, tất cả những gì bạn cần làm là đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản Google hoặc bất kỳ dịch vụ nào của Google và có thể đọc email, xem video, thực hiện một tìm kiếm hoặc bất kỳ hoạt động nào khác.

Nguồn bài viết: Theo cnn.com

Mời bạn tham gia thảo luận


Đã có 16 người tham gia bình luận