Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật thông tin

Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật thông tin

Quảng cáo tìm kiếm luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng. 

Trong tài liệu này, khái niệm "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký nhận thông tin trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này

Điều 1. Thông tin đăng nhập
Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, Quảng cáo tìm kiếm có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân 

Điều 2. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp
2.1. Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, Quảng cáo tìm kiếm sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, Quảng cáo tìm kiếm có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, Quảng cáo tìm kiếm sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Quảng cáo tìm kiếm. Khi cung cấp thông tin cho Quảng cáo tìm kiếm qua trang website này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và cung cấp những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang.

2.2. Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được Quảng cáo tìm kiếm lưu giữ cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của Quảng cáo tìm kiếm.

2.3. Quảng cáo tìm kiếm cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba

Điều 3. Cung cấp thông tin cho cho bên thứ ba 
Quảng cáo tìm kiếm có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Quảng cáo tìm kiếm cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và phải tuân thủ các quy định bảo vệ quyền riêng tư áp dụng cho Quảng cáo tìm kiếm tại quy định này.

Điều 4. Ghi nhận thông tin trình duyệt
Trong quá trình sử dụng dịch vụ, một số thông tin được lưu trên máy tính của bạn có thể giúp Quảng cáo tìm kiếm cải thiện chất lượng dịch vụ. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "cookies" thông dụng. "Cookies" là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan. Nếu bạn không muốn nhận cookies, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của mình thực hiện điều này. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn có thể không thể truy cập hay sử dụng được một số tiện ích trên trang web của Quảng cáo tìm kiếm

Điều 5. Bảo mật thông tin cá nhân
5.1. Quảng cáo tìm kiếm thiết lập các cơ chế an ninh nhằm ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp vào các thông tin cá nhân bạn đã gửi cho Quảng cáo tìm kiếm. Ví dụ: Các trang web hỗ trợ giao dịch trực tuyến phải được áp dụng SSL (Secure Sockets Layer), tiêu chuẩn công nghệ bảo vệ tính bảo mật và an toàn dữ liệu người dùng trên Internet.

5.2. Mọi hình thức thu thập, lưu trữ dữ liệu cá nhân (trực tiếp, qua điện thoại, trên mạng Internet…) luôn thường trực rủi ro, không có hệ thống kỹ thuật nào đảm bảo tuyệt đối an toàn hay chống được tất cả các "hacker" và "tamper". Ý thức được điều đó, Quảng cáo tìm kiếm áp dụng các kỹ thuật bảo mật tiên tiến, phối hợp tốt với các cơ quan quản lý nhằm ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ làm lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng trang web này.

Mời bạn tham gia thảo luận


Đã có 34 người tham gia bình luận